Opciók 3. rész


opciók 3. rész

Szolgáltatásmegrendelés II. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel kötendő szerződés alapján az egyes részek vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kötszer és kötszerféleségek adásvételére és szállítására köteles.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a betegforgalom kiszámíthatatlansága miatt, az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy igényfelmerülése esetén az alapmennyiség lehívását követően egyoldalú nyilatkozatban rendelkezzen az opciós mennyiség igénybevételéről, opciók 3.

opciók 3. rész

rész a szerződés lejárta előtt 90 nappal értesíti a nyertes ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő a szükséges mennyiségű terméket részen belül terméksorokon, akár egy vagy több részletben lehívhatja az adásvételi szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlatkérő nem köteles részen belül terméksorokon a teljes opcionális mennyiség lehívására.

opciók 3. rész

Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek szükséges igazolnia. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania. Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében a termékek mennyiségének meghatározása a kerekítés általános szabályai szerint történik.

opciók 3. rész