Partneri lehetőségek, lovashirek.hu - Partneri együttműködési lehetőség


The Cloud Adoption Framework approaches cloud adoption as a self-service activity. A cél az, hogy minden olyan csapatot felhatalmazjon, amely szabványosított megközelítéseken keresztül támogatja a bevezetést. The objective is to empower each team that supports adoption through standardized approaches. A gyakorlatban nem feltételezhető, hogy egy önkiszolgáló partneri lehetőségek elegendő az összes bevezetési tevékenységhez.

In practice, you can't assume that a self-service approach is sufficient for all adoption activities. A sikeres felhőalapú bevezetési programok általában a harmadik féltől származó partneri lehetőségek legalább egy szintjét igénylik. Successful cloud adoption programs typically involve at least one level of third-party support.

Számos Felhőbeli bevezetési erőfeszítéshez szükség van egy rendszerintegrátor SI vagy tanácsadó partner támogatására, amely felgyorsítja a felhőalapú bevezetést. Many cloud adoption efforts require support from a systems integrator SI or consulting partner who provides services that accelerate cloud adoption.

partneri lehetőségek

mit lehet tenni opciókkal hogyan lehet pénzt keresni a weboldalon keresztül

A felügyelt szolgáltatók MSP-EK tartós értéket biztosítanak a bevezetési zónák és a Felhőbeli bevezetések támogatásával, de az üzembe helyezést követő Operations Management támogatást is biztosítanak. Managed service providers MSPs provide enduring value by supporting landing zones and cloud adoption, but they also partneri lehetőségek post-adoption operations management support.

Emellett a sikeres felhőalapú bevezetési erőfeszítések általában egy vagy több független szoftvergyártót ISV vesznek igénybe, akik a felhőalapú bevezetést gyorsító szoftveres szolgáltatásokat biztosítanak. Additionally, successful cloud adoption efforts tend to engage one or more partneri lehetőségek software vendors ISV who provide software-based services that accelerate cloud adoption. A SIs, a ISV, a MSP és más Microsoft-partnerek gazdag partneri ökoszisztémái a felhőalapú bevezetési keretrendszerben meghatározott módszertanokra igazították az ajánlatokat.

Ha egy partner a keretrendszer kész módszertanára van igazítva, valószínűleg a saját Azure-beli bevezetési zóna megvalósítási lehetőségét fogja biztosítani.

When a partner is aligned to the Ready methodology of this framework, they will likely offer their own Azure landing zone implementation option.

EGYSZERŰ ÉS GYORS A VELÜNK VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Ez a cikk olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek segítenek megérteni a partner Azure bevezetési zónájának megvalósítási lehetőségeit. This article provides a set of questions that help create an understanding of the scope of the partner's Azure landing zone implementation options.

Fontos A partneri ajánlatokat és az Azure-beli kilépési zónák megvalósítási lehetőségeit a partner határozza meg, a széleskörű felhasználói élmény partneri lehetőségek, amely segít az ügyfeleknek a felhő bevezetésébenPartner partneri lehetőségek and Azure landing zone implementation options are defined by the partner, based on their extensive experience helping customers adopt the cloud.

A partnerek dönthetnek úgy, hogy kihagyják az adott tervezési területek megvalósítását a kezdeti bevezetési zónák megvalósításában. Partners might choose to omit the implementation of specific design areas in their initial landing zone implementation. Azonban képesnek kell lenniük az egyes tervezési területek megvalósítására, valamint a tervezési terület végrehajtásához szükséges költségekre, amikor csak lehetséges.

Opció idézet, they should be able to communicate when and how each partneri lehetőségek area is implemented, as well as a range of costs for completing that design area partneri lehetőségek possible. Előfordulhat, hogy az egyéb partneri megoldások rugalmasak lehetnek, hogy az alábbi kérdésekre több lehetőséget is támogasson.

Other partner solutions might be flexible enough partneri lehetőségek support multiple options for each of the questions below. Ezekkel a kérdésekkel biztosíthatja, hogy a partnerek és az önkiszolgáló lehetőségek egyaránt összehasonlítva legyenek. Use these questions to ensure you're comparing partner offers and self-service options partneri lehetőségek.

Partner kereséseFind a partner Ha szüksége van egy partnerre az Azure-beli bevezetési zónák megvalósításához, először a felhőalapú bevezetési keretrendszer jóváhagyott listájában tekintse meg az összehangolt partnereket. If you need a partner to implement your Azure landing zones, start with the approved list of Cloud Adoption Partneri lehetőségek aligned partners.

Pontosabban kezdjen hozzá olyan partnerekkel, akik a kész módszertanhoz vannak igazítva. Specifically, start with partners who have offers aligned to the Ready methodology. Emellett az összes Azure-szakértő által felügyelt szolgáltató msp ellenőrzése megtörtént a felhőalapú bevezetési keretrendszer egyes módszereinek végrehajtásához.

Additionally, all Azure expert managed service providers MSPs have been audited to validate their ability to deliver each methodology of the Cloud Adoption Framework.

Partneri együttműködési lehetőségek

Partneri lehetőségek előfordulhat, hogy egy adott partner nem rendelkezik igazított ajánlattal, az összes partner a technikai kézbesítés során bebizonyította az igazítást. While a particular partner might not have an aligned offer, all partners have demonstrated alignment during technical delivery. Partneri ajánlat ellenőrzéseValidate a partner offer Miután kiválasztotta a partnert, a cikk további részében megtudhatja, hogyan hol lehet most pénzt keresni a partneri ajánlatot.

Once a partner is selected, use binomiális opciós modellek remainder of this article to guide your validation of the partner offer.

Mindegyik szakasz összefoglalja, hogy mit kell keresni, valamint a partnert feltenni kívánó kérdések listáját. Each section includes a summary of what to look for and a list of questions to partneri lehetőségek the partner.

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok nem tekintendők megfelelőnek vagy helytelennek. The partner's answers to these questions shouldn't be considered as right partneri lehetőségek wrong. Ehelyett a kérdések segítenek kiértékelni, hogy a partneri ajánlat megfelel-e az üzleti követelményeknek. Instead, the questions are designed to help you evaluate whether the partner offer will meet your business requirements.

Platform-fejlesztési sebességPlatform development velocity Az Azure Landing Zone megvalósítási lehetőségeinek megfelelően két magas szintű megközelítés áll rendelkezésre a partneri lehetőségek megvalósításához a kirakodási zónák fejlesztése alapján. As outlined in the Azure landing zone implementation optionsthere are two high-level approaches to landing zone implementation based partneri lehetőségek how you want to develop your landing zones.

Partneri lehetőségek civileknek, Budapest, Dienstag, 22. November 2016

Kérdés a partnernek: A partner Azure Landing Zone megoldásának a következő megközelítési módokat támogatja? Question for the partner: Which of the following approaches are supported by the partner's Azure landing zone solution?

a bitcoinba fektetni mennyi satoshi tanácsadás tapasztalt bináris opciós kereskedőktől

Kezdés kicsi és Kibontás: Kezdje egy egyszerű sablonnal. Start small and expand: Begin with a lightweight template. A kirakodási zóna megoldás az idő múlásával a kívánt Felhőbeli működési modell világosabbvé válik. The landing zone solution is matured over time as your desired cloud operating model becomes clearer.

Kezdés nagyvállalati méretekben: Kezdje egy átfogóbb referenciával. Start with enterprise scale: Begin with a more comprehensive reference implementation. A viszonyítási architektúra egy jól definiált Felhőbeli működési modellre épül, amely kevesebb iterációt igényel egy érett megoldás eléréséhez.

The reference architecture builds on a well-defined cloud operating model that requires less iteration to reach a mature solution. Egyéb: A partner módosított megközelítéssel rendelkezik, és képesnek kell lennie a megközelítés leírására.

Other: The partner has a modified approach and should be able to describe the approach. Tervezési alapelvekDesign principles Az összes Azure-beli kirakodási zónának a partneri lehetőségek közös tervezési területeket kell figyelembe vennie:All Azure landing zones must consider the following set of common design areas. A tervezési területek tervezési alapelvekként való megvalósításának módját nevezzük.

We refer to the way those design areas are implemented as design principles. A következő fejezetekben ellenőrizheti a partneri lehetőségek tervezési alapelveit, amelyek partneri lehetőségek az Azure Landing Zone megvalósítását.

MIÉRT LEGYEN PARTNERÜNK?

The following sections will help validate the partner's design principles that define the Azure landing zone implementation. Kérdés a partnernek: A következők közül melyiket támogatja az Azure-beli behajózási zóna megoldás? Question for the partner: Which of the following does your Azure landing zone solution support? Konfiguráció automatizálása: A megoldás a kihelyezett zónát központi telepítési folyamat vagy üzembe helyezési eszköz alapján telepíti?

Configuration automation: Does the solution deploy the landing zone from a deployment pipeline or deployment tool? Manuális konfigurálás: A megoldás lehetővé teszi az informatikai csapat számára a kirakodási zóna manuális konfigurálását anélkül, hogy hibákat kellene beadni a bevezetési zóna forráskódjának?

Manual configuration: Does the solution empower the IT team to manually configure the landing partneri lehetőségek, without injecting errors into the landing zone source code? Kérdés a partnernek: Az Azure-beli bevezetési zónák milyen partneri lehetőségek támogatnak partneri lehetőségek partneri lehetőségek megoldásában?

Question for the partner: Which of the Azure landing zone implementation options are supported by the partner's solution?

melyek fedetlen lehetőségek hogyan kell helyesen használni a bináris opciós jeleket

A lehetőségek teljes partneri lehetőségek tekintse meg az Azure Landing Zone megvalósítási beállítások című cikket. See the Azure landing zone implementation options article for a full list of options. IdentitásIdentity Az identitás talán a legfontosabb tervezési szempont, amelyet a partneri megoldásban kell kiértékelni. Identity partneri lehetőségek perhaps the most important design area to evaluate in the partner solution.

Kérdés partneri lehetőségek partnernek: A következő Identitáskezelés-kezelési lehetőségek közül melyeket támogatja a partneri megoldás? Question for the partner: Which of the following identity management options does the partner solution support?

Azure ad: Az ajánlott eljárás az Azure AD és a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés használata az identitások és az Azure-beli hozzáférések kezeléséhez. Active Directory: Ha szükséges, a partneri megoldás lehetőséget biztosít a Active Directory infrastruktúraként való üzembe helyezésére szolgáltatásként szolgáló megoldásként? Partneri lehetőségek Directory: If required, does the partner solution provide an option to deploy Active Directory as an infrastructure as a service solution?

JÖJJÖN EL ÉS TALÁLKOZZON VELÜNK

Harmadik féltől származó identitás-szolgáltató: Ha a vállalat harmadik féltől származó személyazonossági megoldást használ, állapítsa meg, hogy a partner Azure Landing Zone integrálva van-e a harmadik féltől származó megoldással. Third-party identity provider: If your company uses a third-party identity solution, determine whether and how partneri lehetőségek partner's Azure partneri lehetőségek zone integrates with the third-party solution.

Hálózati topológia és kapcsolatokNetwork topology and connectivity A hálózat vitathatatlanul a második legfontosabb tervezési szempont a kiértékeléshez. Networking is partneri lehetőségek the second most important design area to evaluate.

A hálózati topológia és a kapcsolat számos ajánlott eljárással rendelkezik. There are several best practice approaches to network topology partneri lehetőségek connectivity. Kérdés a partnernek: A partner Azure Landing Zone megoldásának a következő lehetőségek közül melyiket tartalmazza? Question for the partner: Which of the following options is included with the partner's Azure landing zone solution?

Nem kompatibilisek az alábbi lehetőségek valamelyikével a partner megoldásával? Are any of the following options incompatible with the partner's solution? Virtuális hálózat: A partneri megoldás konfigurálja a virtuális hálózatot? Virtual network: Does the partner solution configure a virtual network? Módosítható-e a topológiája, hogy megfeleljen a technikai partneri lehetőségek üzleti megkötéseknek? Can its topology be modified to meet your technical or business constraints?

Virtuális magánhálózat VPN : A partner a behajózási zóna kialakításában található VPN-konfiguráció a felhő meglévő adatközpontokhoz vagy irodákhoz való összekapcsolásához?