Valóságos-e a kereskedelem gazdagodása


Brüsszel, Megértették, hogy egy gazdagabb, kreatívabb, intelligensebb, igazságosabb és erősebb társadalom megszervezéséhez mennyire fontos a találkozás, a tapasztalatcsere és az együttes munka.

A nagy európai piac ambíciója akkor is az volt, mint ma: osztozás a közös gazdasági és társadalmi térségen különbözőségeink tiszteletben tartása mellett; a közös életre irányuló szándékamelyet az együttes létben meglelt valóságos-e a kereskedelem gazdagodása érdek táplál és erősít.

Közös piac, egységes piac, belső piac: az idő folyamán bekövetkezett névváltoztatások a nagy európai piac elmélyülésének és a gazdagodásának kettős jelenségét tükrözik. Mert amint a fogalom mélyült a négy nagy alapszabadság — a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása — körül, valóságos-e a kereskedelem gazdagodása egészült ki és valóságos-e a kereskedelem gazdagodása, különösen a gazdasági integráció megerősödésével, az egységes valuta megteremtésével és a kohéziós politika fejlődésével.

Elengedhetetlen, hogy az egységes piachoz kohéziós politika társuljon, amely biztosítja, hogy — lakóhelyétől függetlenül — minden polgár részesülhessen belőle és ahhoz hozzá is járulhasson. Közel 60 évvel az Európai Szén- és Valóságos-e a kereskedelem gazdagodása létrehozása után az egységes piac eredményei kétségbevonhatatlanok.

valóságos-e a kereskedelem gazdagodása

Az elmúlt két évtizedben az egységes piac létrehozása és a határok megnyitása Európa növekedésének fő motorjaivá lettek. Európa a világ legnagyobb gazdaságává vált.

Még ha el is tekintünk az Európán belüli kereskedelemtől, mi vagyunk a legnagyobb importőrök és exportőrök egyaránt. Az egységes piac nemzetközi versenyképességünk egyik legnagyobb erőssége; nélküle kevesebbet számítanánk a gazdasági erők világméretű egyensúlyában, éppen akkor, amikor új szereplők lépnek színre. Mindenekelőtt azonban az egységes piac mindennapi előnyökben részesíti a valóságos-e a kereskedelem gazdagodása és az európai polgárokat tevékenységük folyamán.

Valóságos-e a kereskedelem gazdagodása ma már nem abban a világban élünk, mint ben, amikor a Bizottság javaslatot tett arra a mélyreható megújulásra, ami az A világ megváltozott.

valóságos-e a kereskedelem gazdagodása

A globalizáció felgyorsította valóságos-e a kereskedelem gazdagodása cserekapcsolatokat és a technológiai változások ütemét, és új gazdasági szereplőknek nyitott utat, akik legsajátosabb kompetenciáink, a nagy hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások terén akarnak versenyezni velünk.

Ez kettős kihívás elé valóságos-e a kereskedelem gazdagodása Európát: még nagyobb elhatározással kell továbbfejlesztenünk képességeinket a nagy hozzáadott értéket képviselő ágazatokban, és emellett olyan politikát kell folytatnunk, amely megkönnyíti az európai vállalkozások — és elsősorban a kkv-k — részvételét azokban a nagyszerű lehetőségekben, amelyeket valóságos-e a kereskedelem gazdagodása az új növekedési központok nyújtanak számukra.

Maga Európa is megváltozott. Részei újra egyesültek, az Unió kibővült és elmélyült. A pénzügyi és a gazdasági válság minden gazdaságot és minden ágazatot megrendített.

valóságos-e a kereskedelem gazdagodása

Sérülékennyé tette a vállalkozókat és a munkavállalókat egyaránt, és európai fogyasztók millióinak vásárlóerejét gyengítette meg. Szemben a válsággal az egységes piac az egyik erősségünk.

Az egységes piac lehetővé tette a válság hatásainak enyhítését; abban is segítségünkre lesz, hogy felülkerekedjünk rajta, és a jövőben is egyik legfőbb ütőkártyánk marad. Mindezen okokból Barroso elnök azzal a feladattal bízta meg Mario Monti volt biztost, hogy terjesszen elő jelentést az egységes piac fellendítéséről.

Az Európai Parlament Azért, hogy újraindítsuk a befejezetlen integrációt és növekedési potenciálunkat megvalósítsuk az emberi haladás szolgálatában; hogy — együtt — újra bízni kezdjünk szociális piacgazdaságunk modelljében, és az európaiakat visszahelyezzük a piac középpontjába; hogy az egységes piac fogalmának új, globális megközelítését javasolhassuk e piac valamennyi szereplője számára; és hogy hatékonyabban biztosíthassuk a piaci szabályok megértését és betartását az Unión belül, valamint alkalmazásukat mindennapi életünkben.

The European Trade Union Confederation (ETUC) explained

Ez a szociális piacgazdaság szemlélete, amely abból a megállapításból indul ki, hogy az egységes piacnak a piac valamennyi szereplőjére támaszkodnia kell: a vállalkozásokra, a fogyasztókra és a munkavállalókra egyaránt. Így teszi az egységes piac lehetővé Európa számára, hogy kollektív versenyképességre tegyen szert.

Account Options

Mert az egységes piac valóságos-e a kereskedelem gazdagodása nagyobb növekedést és több munkahelyet tud nyújtani. Potenciálját még nem használtuk ki teljesen.

valóságos-e a kereskedelem gazdagodása

Az egységes piac emellett nem önmagáért való cél, hanem eszköz a többi szakpolitika szolgálatában. Ha az egységes piac megfelelően működik, nagyobb esélye van a sikerre minden állami és magánintézkedésnek, a növekedés, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás, a biztonság és az éghajlatváltozás kihívásaira adott válaszoknak. Az egységes piac fellendítése ezért az Európa stratégia elengedhetetlen eszköze.

valóságos-e a kereskedelem gazdagodása

Az Európa stratégia 7 kiemelt kezdeményezést javasol: i. A modernizált egységes piac mindezen kezdeményezések közös alapozása olyan mozgatóerő, amelynek segítségével gazdasági növekedést lehet megvalósítani és munkahelyeket lehet teremteni, dinamikusabbá téve az intelligens, fenntartható és a társadalom valamennyi rétegét érintő növekedést, valamint hatékonyabbá téve az együttműködést a különböző kiemelt kezdeményezések között.

A kiemelt kezdeményezések egyes elemei strukturálják az egységes piac működését és ezért annak újbóli fellendítését célzó intézkedéseknek is tekintendők.