Hogyan vonják vissza a zsetonokat


A készpénzes játék szabályai 1. Büntetések és etikett A játékosoktól mindenkor illendő viselkedést várunk el. A szokásos pókeres etikett betartása kötelező.

2. Általános házszabályok

A saját hatáskörében a PokerStars Live stábja büntetést szabhat ki, amely a szóbeli figyelmeztetéstől kezdve egészen a minden PokerStars Live eseményre és PokerStars Live által üzemeltetett készpénzes játékra vonatkozó kizárásig terjedhet. Közlemény — A játékosok kötelesek hogyan vonják vissza a zsetonokat ügyelni társaik védelmére.

Ennek megfelelően, akár részt vesznek egy leosztásban, akár nem, a játékosok számára tilos: Élő vagy eldobott lapok tartalmát közölni. A játékkal kapcsolatos tanácsokat adni vagy kritizálni, hogyan vonják vissza a zsetonokat minden cselekvésre sor kerülne.

A készpénzes játék szabályai

Kiértékelni egy kezet, amely esetén nem került sor teljes mutatásra. Bármely megfigyelővel megvitatni a leosztásokat vagy a stratégiát.

hogyan vonják vissza a zsetonokat

Külső forrásból tanácsot kérni vagy azt elfogadni. Felfordítás és hogyan vonják vissza a zsetonokat — Büntetésben részesülhet az a játékos, aki megmutatja a lapját egy másik játékosnak, aki már dobott, majd maga is eldobja a lapját. Ha az osztó tanúja ennek az eseménynek, kötelessége az adott kártyákat a dobott paklitól félretenni, és a leosztás befejezése után megmutatni az asztal összes játékosának.

Azokra a játékosokra, akik ezt rendszeresen elkövetik, büntetés kiszabására kerül sor. Összejátszás — A póker egyéni játék.

hogyan vonják vissza a zsetonokat

Nem megengedett, és akár büntetéssel is sújtható többek között a zsetonáttolás, illetve az, ha egy játékos szándékosan kevésbé agresszíven játszik egy másik ellen.

Az etikett megsértése — Az etikett ismételt megsértése a stáb által kiszabott büntetést vonja maga után. A hogyan vonják vissza a zsetonokat magukban hogyan vonják vissza a zsetonokat többek között, ha egy játékos szükségtelenül hozzáér egy másik játékos kártyáihoz vagy zsetonjaihoz, a játék késleltetését, több alkalommal kéz előtt cselekvést, a zsetonok csapkodását, szándékosan az osztótól túl távoli tétek berakását vagy a túlzott csevegést is.

Emellett a túlzott, teátrális ünneplés, a nem megfelelő viselkedés vagy cselekedetek, gesztusok, illetve magaviselet is büntetést vonhat maga után. Az etikett megsértésének számít továbbá a más játékosok játékstílusát becsmérlő viselkedés, valamint annak minősítése, hogy egyes játékosok hogyan játszottak vagy miként játszanak a játék során.

Csúnya beszéd — Más játékosok, a Hogyan vonják vissza a zsetonokat Live stábja vagy a helyszín személyzete, illetve más dolgozó becsmérlése hogyan vonják vissza a zsetonokat elfogadható viselkedés. A bármely más játékossal vagy a stáb egy tagjával szemben használt csúnya, obszcén vagy durva beszéd büntetést vonhat maga után.

Ha egy játékos ismételten csúnya, obszcén vagy durva szavakat használ úgy, hogy azt nem egy bizonyos embernek szánja, akkor is büntetésben részesülhet.

A játék célja:

Minden résztvevő köteles udvarias és kulturált viselkedést tanúsítani minden játék során a versenyek és a játék minden helyszínén. Ha egy személy nem megfelelő viselkedést opciók mutatói egy másik személy részéről, azonnal szólnia kell a stábnak. Ez magában foglalja többek között azokat az eseteket is, ha egy játékos személyi higiénéje vagy egészségi állapota zavaró az asztalnál ülő többi játékos számára.

Annak megítélése, hogy egy személy személyes higiénéje vagy egészségi állapota zavaró-e más játékosok számára, a stáb feladata, aki saját hatáskörében szankciókat szabhat ki arra a játékosra, aki nem hajlandó a helyzetet a PokerStars Live megelégedésére megoldani. Az a játékos, aki szándékosan megtöri, eltépi vagy rongálja a kártyákat, kimarad az osztásból. Ha az illető játékos igazságtalannak érzi, hogy kimaradt az osztásból, az ügyet azonnal a stáb elé kell tárni.

Ha egy játékos visszatérhet a büntetés után a játékba, nem kaphatja vissza az elszalasztott antét, vakot vagy helypénzt, és a vak kihagyására vonatkozó szokásos szabályokat kell alkalmazni a játékra. A PokerStars Live fenntartja a jogot, hogy bármikor megtagadja a játékszolgáltatás nyújtását bármely személy számára.

A PokerStars Hogyan vonják vissza a zsetonokat fenntartja a jogot, hogy megtagadja az alkoholtartalmú ital eladását.

Tartalomjegyzék

A PokerStars Live nem vállal felelősséget a játékos vagy az hogyan vonják vissza a zsetonokat hibájából előforduló pénzügyi elszámolási vitákért. A felelősség nem átruházható. Tolvajlás vagy természeti katasztrófa bekövetkezésekor a PokerStars Live nem vállal felelősséget a zsetonok, pénz vagy személyes tárgyak hogyan vonják vissza a zsetonokat esetén. A PokerStars Live nem vállal felelősséget a vendégei viselkedéséért, illetve azok következményeiért.

Általános házszabályok Ha egy játékos fel szeretne iratkozni bármely készpénzes játékra, szükséges regisztrálnia egy PokerStars Live számlát. További tájékoztatás a helyszínen kérhető. A játékosok a játékszabályok keretein belül bármikor elhagyhatják a játékot, és bármire fogadhatnak, amire szeretnének.

1. Büntetések és etikett

Ha egy játékos több mint egy órán át távol marad az asztaltól, vagy az asztalát bezárják, amíg nincs jelenés várólista van a játékra, a zsetonjait leveszik az asztalról és a teremfőnök vagy a stáb tagja megőrzi.

A teremfőnök és a stáb egy másik tagja megszámolja a zsetonokat, majd az aláírásukkal hitelesítve megőrzésre félreteszik. Döntéshozatali folyamatok: A PokerStars Live vezetőség fenntartja a jogot, hogy a játék mindenek felett álló érdekét figyelembe véve hozza meg döntéseit, minden játékos felé sportszerű hozzáállást tanúsítva, még akkor is, ha a szabályok szó szerinti értelmezésével ellentétes döntés születne. A teremfőnök minden, a sportszerűség által vezérelt döntése végleges.

hogyan vonják vissza a zsetonokat

Ha bármilyen szokatlan esemény felmerül a játékkal kapcsolatban, arra azonnal fel kell hívni a stáb figyelmét. Bármely tiltakozásnak addig van helye, amíg a paklit meg nem keverik a következő leosztáshoz. A játékosok minden körülmények között saját maguk felelősek a kártyáik védelméért. Ezt úgy tehetik meg, ha elhelyeznek egy zsetont vagy kártyaőrt a kártyájukon, vagy a kezükkel védik azt.

Az osztó a nem védett, otthagyott vagy letett kártyák esetén azt fogja feltételezni, hogyan vonják vissza a zsetonokat az adott lapot dobták. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a kártyák képpel felfelé vannak, akár cselekednie kell még a játékosnak, akár nem.

Ha egy játékos nem tesz meg minden ésszerű intézkedést a kártyája védelme érdekében, és az osztó behúzza a lapját, nincs mód a helyzet orvoslására.

Hogyan adjunk vissza a Steames játékokat.

Ha egy nem védett kéz érintkezik egy dobott lappal, és kétség merül fel arra nézve, hogy melyik kártya tartozott kézhez, a kezet halottnak kell tekinteni. Az osztók segíthetnek a kombinációk értelmezésében, de akkor is a játékosok felelőssége marad, hogy védjék a lapjukat. A játékosok csak angolul beszélhetnek, amíg egy leosztás folyamatban van. Ha egy játékos, aki még hogyan vonják vissza a zsetonokat vesz a partiban, a leosztás lejátszása során más nyelven szólal meg, a lapját fel lehet fordítani, hogy mindenki lássa.

Ha egy olyan játékos szólal meg más nyelven, nem angolul, aki már nem érintett a partiban, a teremfőnök büntetést szabhat ki rá. A játékosoknak nem szabad szétrombolniuk a potot, és úgy általában semmi olyan cselekedetet végrehajtaniuk a játékban, amely a szándékukban álló cselekvést hivatott elrejteni.

Nem engedélyezett az alkukötés, és a szabály megszegése büntetést vonhat maga után. Ha olyan helyzet áll elő, a játékosok eloszthatják egymás között a vakokat. Mi jött volna — Olyan esetekben, amikor a parti véget ér az utolsó lap leosztása előtt, a pakli következő lapját semmilyen körülmények között nem lehet felfedni.

hogyan vonják vissza a zsetonokat

Más helyére beülni az alábbi feltételekkel megengedett: A más helyére beülni szándékozó játékos az első a várólistán. Annak a játékosnak, akinek hogyan vonják vissza a zsetonokat helyére beülnek, egy órán belül vissza kell ülnie a játékba, vagy a zsetonjait összeszedik, és a helyét a várólistán lévő következő játékos kapja meg. Senki nem játszhat egy másik hogyan vonják vissza a zsetonokat zsetonjával. Hogyan vonják vissza a zsetonokat játékosok nem adhatják át egymásnak a helyüket a teremfőnök előzetes engedélye nélkül.

Az összes zsetonnak és készpénznek az asztalon kell maradnia, amíg a hogyan vonják vissza a zsetonokat ki nem száll a játékból, kivéve, ha a kaszinó által nyújtott termékekért és szolgáltatásokért fizet velük. A pénztártól a terem küldöncével hozatott zsetonok játékban lévőnek számítanak, amennyiben a terem ahhoz hozzájárult, és a többi játékost tájékoztatták.

Lucky Star

Ha egy játékos átad zsetonokat egy olyan játékosnak, hogyan vonják vissza a zsetonokat a már megrendelt zsetonjaira vár, az átadott összeg is játékban van.

A zsetonokat vásárló játékosnak be kell jelentenie a vásárolt összeget. Ha egy játékos lapot kér, és megnézi anélkül, hogy megjelölné a megjátszott összeget, nem játszhat többel, mint amennyi az adott játék legkisebb beülője. Ha a játékosok osztoznak a poton, és marad egy páratlan zseton, akkor nagy érték esetén mindig el kell azt osztani a játék legkisebb névértékű zsetonjáig.

Ha ezek után is marad páratlan zseton, a zsetont az alábbiak szerint kell odaítélni: Holdem és omaha játékokban az osztóhoz legközelebb eső játékos kapja, az óramutató járásával egyező irányban. Stud játékokban a legjobb lappal rendelkező játékos kapja, döntetlen esetén a színek is számítanak pikk, kőr, káró, treff.

Amikor a játékosok kártyát húznak, pl. Játékszabályok — A beülő Egy új játékosnak teljes beülővel kell elkezdenie a játékot, ami általában a nagyvak szerese. Egy már bent ülő játékosnak lehetősége van egyszer a teljes beülő feléért rebuyt váltani. Ha egy zajló játékban megemelik a tétet, ami miatt magasabb lesz a beülő is, a már ott lévő játékosokra a régi szabályok vonatkoznak, tovább játszhatnak annyi zsetonnal, amennyi akkor előttük van.

  • Scrabble – Wikipédia
  • Zseton - SMS | lovashirek.hu | Online ulti játék
  • Póker – Készpénzes játék szabályai – PokerStars Live