Terminológiai lehetőségek


terminológiai lehetőségek az opciókról

Ebből a rövid összefoglalóból megismerhetők az újítások, az adatbázis felületének megjelenése, szerkezete és terminológiai lehetőségek. A IATE fejlesztésének kezdete a es évek elejére tehető, az uniós intézmények számára től, míg a köznyilvánosság számára óta érhető terminológiai lehetőségek.

A cél már a kezdetektől egy olyan dinamikus adatbázis létrehozása volt, amely segítséget nyújt az uniós jogszabályok többnyelvű megalkotásában, valamint abban, hogy bárki hozzáférhessen az uniós szakterület validált terminológiai adataihoz.

Az adatbázis jelenleg több mint 8 millió terminust tartalmaz, amelyhez több mint 1,2 millió bejegyzés tartozik. Terminológiai lehetőségek terminusok és a hozzájuk kapcsolódó információk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők. Ahogy a lenti diagramon is látható, az Unió fő munkanyelve, az angol vezet a bejegyzések számát tekintve, míg a magyar nyelv a huszadik helyen áll 50  bejegyzéssel.

A IATE mára szinte az egyedüli uniós terminológiai referenciaforrássá nőtte ki magát nemcsak a nyelvi szakemberek számára, hanem a nemzeti szakértők, politikai tanácsadók, a közigazgatásban dolgozók, a kutatók és a különböző területen jelen lévő magáncégek számára is. Népszerűségét a lekérdezések száma is bizonyítja, amely évente 50 millióra tehető.

Az uniós terminológiai adatbázis mostani verziójának fejlesztési munkái két évig tartottak. Mostanra terminológiai lehetőségek, hogy az adatbázis a lehető legmodernebb technológiát terminológiai lehetőségek, ami egyrészt a keresési módok és ezek eredményének szűrési lehetőségeiben, másrész abban mutatkozik meg, hogy lehetőség van más rendszerekkel például fordítástámogató szoftverekkel összekapcsolni nyilvánosan elérhető API-kon Application Programing Interfaces keresztül.

További integrálási lehetőséget jelent, hogy a teljes adatbázist le lehet tölteni TBX formátumban. Nem feltétlenül terminológiai lehetőségek azonban a teljes adatbázist betölteni akármelyik fordítástámogató eszközbe, hiszen ennek kezelése meglehetősen erőforrásigényes, így jelentősen lassúvá válhat a keresés.

Ennek elkerülésére több megoldás is rendelkezésre áll: az első a már említett API-kon keresztüli elérés, ahol az adott program közvetlenül kapcsolódik a IATE szerveréhez, ahonnét lekérdezi az adatokat.

A másik megoldás, hogy nem a teljes adatbázist töltjük le TBX formátumban, hanem annak csak szűrt változatát.

A fejlesztési munkálatoknak további, látható eredménye is van: a megújult felhasználói felület sokkal könnyebb navigációt tesz lehetővé, emellett nagymértékben javultak a hozzáférési lehetőségek, így a fogyatékkal élők is nagyobb hatékonysággal képesek használni az adatbázist. Emellett a felhasználói felület rugalmas kialakítása is megvalósult, így a rendszert többféle platformon pl. Kezdőképernyő és szerkesztési elvek Az adatbázis kezdőképernyője tartalmazza a IATE-val kapcsolatos fontosabb információkat, illetve itt lehet beállítani az alapvető keresési paramétereket.

A kezdőképernyő alján található általános statisztika számot ad az adatbázisban megtalálható bejegyzések, illetve terminusok számáról, így nyomon lehet követni, hogy milyen mértékben bővül az adatbázis tartalma. Ezeket jelenleg csak időszakosan frissítik, de a tervek szerint a későbbiekben valós idejű statisztikai adatokat fognak itt megjeleníteni.

Az adatbázis felhasználói felülete mind a 24 hivatalos nyelven elérhető, amelyet a képernyő jobb felső sarkában lévő, kétbetűs nyelvkódot kiválasztva lehet megváltoztatni.

terminológiai lehetőségek

Ki készít terminológiai adatbázist?

Ahogy már korábban is említésre került, a felület hozzáférhetőség is javult: egyrészt az adatbázist lehetséges egérmentesen, csakis a billentyűzet segítségével használni, valamint a fogyatékkal élők számára elérhető a képernyőfelolvasási funkció is. Ezt és további kisegítő lehetőségeket a jövőben is fejleszteni fogják. A IATE kialakítása és szerkesztési elve megfelel a terminológiai adatbázisoknál megszokottaknak: nem általános szótárról van szó, hanem kimondottan az uniós kontextusban használatos fogalmakat és az azokat jelölő terminusokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó információkat gyűjti össze és írja le.

Fontos szempont a bejegyzések megbízhatósága, az adatbázis minél több információt biztosít ahhoz, hogy a felhasználók képesek legyenek megítélni, hogy az adott terminus vagy a hozzá kapcsolódó információk valóban terminológiai lehetőségek és terminológiai lehetőségek. Az adatbázis adatstruktúrája a fogalomalapú megközelítés mentén szerveződik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ideális esetben az egyes fogalmakat a hozzájuk kapcsolódó egyetlen bejegyzés terminológiai lehetőségek le.

terminológiai lehetőségek jelek a bináris opciók statisztikáihoz

Mivel a IATE korai változatai úgy jöttek létre, hogy a különböző nemzeti terminológiai adatbázisokat olvasztották egybe, számos duplikátum található a rendszerben. Ezekre részletesebben a későbbiekben térünk ki. Az matematika az opciókhoz keresésnél a keresési kulcsszó beírása után a felhasználónak meg kell adnia, hogy mi a forrásnyelv vagyis milyen nyelvű a keresési kulcsszóés ezt milyen célnyelven vagy célnyelveket kívánja terminológiai lehetőségek.

  • Milyen webhelyen lehet igazán pénzt keresni
  • Bináris opciók min betét
  • Dolgozzon az interneten az opciókkal kapcsolatban

A keresés megkönnyítésére a rendszer az ötödik leütéstől terminológiai lehetőségek egy legördülő menü formájában megmutatja az adatbázisban elérhető lehetőségeket. Emellett lehetőség van még a forrásnyelvi terminus típusának meghatározására, így lehet keresni a terminusok, a rövidítések, a kötött szókapcsolatok, képletek és rövid változatok között.

A részletes keresési mező alján pedig témakör szerinti szűrésre is van lehetőség. Keresési eredmények A keresési eredményeket a rendszer relevancia szerinti sorrendben jeleníti meg. A keresési kritériumoknak megfelelő eredmény az alábbi információkkal jelenik meg: a terminus azonosítója Kártyaszámdomén Témakörmelyik intézményhez tartozik a bejegyzés, a speciális státuszú-e a bejegyzés ezt a bal felső sarokban terminológiai lehetőségek fehér csillag terminológiai lehetőségek nyelvfüggetlen szintre vonatkozó terminológiai lehetőségek információ a terminus életciklusa, eredetea keresésben szereplő forrás- és célnyelv, illetve a vezérnyelv anchor languageamennyiben elérhető.

A terminológiai lehetőségek információi a keresési nézetben is kibővíthetők, mint ahogy azt az alábbi kép szemlélteti: Teljes bejegyzés megtekintése Ha a keresési oldalon a terminus azonosítójára kattintunk, a teljes bejegyzést a forrás- és célnyelv ek en egyaránt megjeleníti.

Lehetőség van arra, hogy a forrás- és célnyelvi változatokat egymás alatt jelenítsük meg, ahogy a fenti kép is mutatja, de lehetőség van az egymás melletti megjelenésre is, amint azt a lenti képen is látható.

Kezdőképernyő és szerkesztési elvek

Ebben a nézetben mutatkozik meg a legjobban, hogy az adatbázis szerkesztési szintjei terminológiai lehetőségek hogyan is épülnek fel, terminológiai lehetőségek milyen adatkategóriákat tartalmaznak.

Nyelvfüggetlen szint Language-Independent Level — Lil Ez a kategória tartalmazza a teljes bejegyzésre vonatkozó metaadatokat. Innét kapunk információkat többek között a fogalommal kapcsolatos olyan adatokról, mint a domén vagy az eredet. Ezek az a nyelvfüggetlenek, vagyis minden nyelvű bejegyzésre érvényesek.

Ezen a szinten a következő adatkategóriák találhatók meg: Témakör domén : az a szakterület, amelyhez a fogalom tartozik. Egy fogalom átalagoson 1—3 domén alá sorolható be, amelyek mind az EuroVoc tezauruszban meghatározott szintekhez sorolhatók be.

Témakörhöz kapcsolódó megjegyzés: az előző IATE verzióból származó adat, további speciális információkat jelöl a kontextussal kapcsolatban.

Kiemelt bejegyzés: a tagállami adatbázisok összeolvasztása eredményeképpen létrejött duplikátumok közül a preferált bejegyzést jelöli csillaggal. Eredet: terminológiai lehetőségek jelöli, hogy a fogalom ország- vagy EU-specifikus-e. Megjegyzés az eredettel kapcsolatban: további információkat jelöl a fogalom nemzeti vagy földrajzi eredetével kapcsolatban. Életciklus: három címke jelenhet meg itt a fogalomra vonatkozóan. Kereszthivatkozások: itt lehet jelölni, ha a kapcsolatot más bejegyzésekhez.

Mellékeltek: a bejegyzéssel kapcsolatos terminológiai lehetőségek vagy grafikonok. Megjegyzések a mellékletekkel kapcsolatban: a fenti terminológiai lehetőségek szereplő anyagok leírás.

terminológiai lehetőségek milyen nehéz az embernek pénzt keresni

Nyelvi szint Language Level — LL Az itt található kategóriák a fogalomhoz kapcsolódó, az adott nyelven íródott adatokat tartalmazzák, és minden ahhoz a terminológiai lehetőségek tartozó terminusra vonatkoznak. Itt található a legfontosabb kategória, vagyis a definíció, amelynek ideális esetben hasonlónak kellene lennie, és igazából az egyel magasabb, nyelvfüggetlen szinten kellene megjelennie.

terminológiai lehetőségek kockázatmentes bináris opciós kereskedés

terminológiai lehetőségek Ez a harmonizált fogalmak esetén meg is tud valósulni, de mivel számos fogalom más jellemzőket mutat az egyes tagországokban, ezen a szinten lehet a legpontosabban leírni az adott nyelvhez tartozó fogalommeghatározást. Ezen a szinten a következő adatkategóriák találhatók: Nyelvi kód: az egyes nyelvek kétbetűs kódja.

Mikor érdemes terminológiai adatbázist használni?

Előbbi a latint jelöli, amely elsősorban taxonómiai az állat- és növényvilág nevei és jogi szakkifejezéseknél fordul elő, míg utóbbi a többnyelvű megnevezéseket jelöl, és nyelvfüggetlen kódokra utal, pl. ISO szabványszámok, kémiai képletek, bizonyos mozaikszavak és rövidítések.

  • Reális-e bináris opciók kereskedése?
  • Bingó indikátor bináris opciókhoz
  • Tudja, hogyan lehet pénzt keresni

Anchor language vezérnyelv : ehhez a nyelvi bejegyzéshez igazítják a többi nyelv bejegyzéseit terminológiai lehetőségek. Ilyen esetben a definícióknak is a vezérnyelv definíciójához kell igazodniuk a lehető legnagyobb mértékben. Országspecifikus terminológiai lehetőségek esetén az adott nyelv lesz a vezérnyelv, míg taxonómiai bejegyzéseknél a latin lesz ez. Definíció: a definícióknak világosnak és tömörnek kell lenniük.

Definíció referenciája: a definíció forrása. Kötelező kategória, ha a definícióban szerepel valamilyen adat. Nyelvi megjegyzés: a fogalomhoz kötődő bármilyen releváns információ, pl.

Nyelvi megjegyzés referenciája: a fenti adatok forrása. Mellékletek: a nyelvi szinthez kapcsolható releváns dokumentumok vagy grafikák. Megjegyzések a mellékletekhez: a fenti anyagok leírása. Terminusok szintje Term Level — TL A legalacsonyabb szint az adott nyelv konkrét terminusaira vonatkozik. Az adatbázison belül lehetőség van több terminust megadni nyelvenként vagy adott esetben a terminus rövidítését, ahogy a fenti képen is látható.

Minden terminusnak az adott fogalomhoz kell kapcsolódnia és külön kell őket bevinni — ez a terminusautonómia elve, vagyis az az irányelv, hogy az ugyanahhoz a fogalomhoz tartozó terminusokat külön kell dokumentálni.

Megújult az Európai Unió terminológiai adatbázisa, a IATE – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa

Ezen a szinten a következő adatkategóriák találhatók: Terminustípusok, amelyek az alábbiak lehetnek: Terminus: a fogalom jelölője az adott nyelven, amely lehet akár egy vagy több szó, vagy akár terminológiai lehetőségek is.

Rövidítés Kifejezés: olyan kifejezések tartoznak ide, amelyek szigorú értelemben véve nem terminusok, de amelyeknek van bevett fordításuk, terminológiai lehetőségek amelyek fordítása adott esetben gondot okozhat Képlet: kémiai terminológiai lehetőségek matematikai képlet és más tudományos kifejezés, amelyeket lehetőleg a nemzetközi terminológiai lehetőségek figyelembevételével kell írni.

Rövid változat: pl. Az olyan terminusokat is ide lehet sorolni, amelyek rövidítéseket tartalmaznak. Értékelés: a terminusok használatához kötődő információk az terminológiai lehetőségek legfontosabb elemei az adatbázisnak. Ezek segítségével nyomon lehet követni, hogy mely terminusok használatát részesítik előnyben, és melyeket érdemes inkább másként használni. Ez funkció mutatja meg, hogy az adatbázis nem pusztán leíró deskriptívhanem bizonyos tekintetben előíró preskriptív jellegű is.

Megbízhatóság: a IATE adatbázisnak másik fontos része, amely megmutatja, hogy a terminológiai információk milyen minőségű forrásból származnak, valamint azt is jelzi, ha esetleg a megjelenített adat a korábbi, tagállami adatbázisokból származik-e. A megbízhatóságot 1-től 4-ig terjedő csillagokkal jelölik.

Terminus referenciája: milyen forrásból származik a terminus. Ez a kategória támasztja alá a megbízhatóság kategóriájában megadott csillagok számár. Megjegyzés: a terminusra vonatkozó megjegyzések. Megjegyzés referenciája: a fenti megjegyzés forrása. Kontextus: a terminus használatát szemléltető szövegrészlet. Hasznos kategória, főleg, ha nincs definíció. Kontextus referenciája: a fenti kategória forrása. Nyelvhasználati tudnivalók: a terminus használatára vonatkozó információk, pl.

Nyelvhasználati tudnivalók referenciája: a fenti kategória forrása. Regionális terminológiai lehetőségek melyik területen melyik terminust használják, pl. Regionális használat referenciája: a fenti kategória forrása.

terminológiai lehetőségek hogyan lehet valójában pénzt keresni az interneten

Nyelvtani információk: a terminusra vonatkozó alapvető nyelvtani információk, úgymint, szófaj, nyelvtani nem amennyiben vanszám. A IATE megújult változatának fejlesztése folyamatban van: a következő frissítést előreláthatólag januárjában teszik közzé, amelyet a jövő év során még számos újítás fog követni.