Opciós díj. * Opciós díj (Gazdaság) - Meghatározás - Online Lexikon


opciós díj

Opciós kötvény Az opciós ügylet keret ében a vevő ~at fizet, így jogot szerez arra, hogy az opciós szerződés ben meghatározott időtartam on belül amerikai típusú opció vagy egy meghatározott napon európai típusú opció a szerződés tárgyát képez opciós díj befektetés t opciós díj áron megvásárolja vételi opció vagy eladja eladási Egyéb árfolyamveszteség ek, ~ak Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési érték e és névérték e közötti különbözetből az elhatárolt veszteség Nem fedezet i célú elszámolási ügylet ek elszámolt vesztesége Nem kamatfedezet i célú, egyéb fedezeti ügylet ek elszámolt vesztesége Az opció jogosultja az általa megszerzett jogért úgynevezett ~at fizet az opció kötelezettjének.

Az ~ mértéke a jogosult által elszenvedhető legnagyobb veszteség, illetve a kötelezett által elérhető legnagyobb nyereség is egyben. Eladási opció put option : Olyan szerződés, amelyben az egyik fél az opció jogosultja az ~ megfizetése ellenében jogot szerez arra, opciós díj egy adott jövőbeni napon lejáratkorvagy napig lejárat ig valamely termék meghatározott mennyiségét előre megállapított árfolyam on, az ún.

opciós díj

opciós díj

Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nál 1. Forgatás i célú hitelviszonyt megtestesítő opciós díj 3. Kötvény ek beszerzése Az opciós szerződés csak az egyik félnek jelent kötelezettséget kiíróa másiknak viszont jogot tulajdonos.

opciós díj

Ez az ~ban nyilvánul meg: a tulajdonos fizeti a kiírónak opciós díj szerződés kötésekor. Futures és forward szerződésnél mindkét fél kötelezett, de nincs díj.

opciós díj